Dla aplikantów

Wyniki kolokwium pisemnego z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe

Publikujemy wyniki kolokwium z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe przeprowadzonego w dniu 15.11.2022 r.

Prace do wglądu zostaną udostępnione od 25.11.2022 r.

Wyniki kolokwium III roku 2022-pr. adm., postęp. adm. i postęp. sądowoadm, pr. finansowe i podatkowe 15.11.2022 r.