Oferty pracy Praca

Radca prawny poszukuje zastępstwa (aplikanta)

Zwracam się uprzejmie z prośbą o zastąpienie mnie na rozprawie dnia 22 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00, przed Sądem Okręgowym w Płocku, II Wydział Karny, w charakterze oskarżyciela posiłkowego – za stosownym wynagrodzeniem. Dodaję, iż przekażę wszelkie informacje niezbędne do reprezentowania klienta na rozprawie, zwięźle przedstawię stan faktyczny i prawny sprawy. Dalsze szczegółowe informacje oraz kwota stosownego wynagrodzenia zostanie ustalona podczas bezpośredniej rozmowy lub kontakcie e-mailowym.

Mail: k.nawrocka@kancelaria-prawnicza.info
Tel: 691-570-777