Strona główna

Ach, co to była za gala!

W dniu 18 listopada 2022 roku na Zamku w Rynie odbyła się uroczysta Gala z okazji obchodów 40-lecia samorządu radców prawnych.
W uroczystości uczestniczyło 286 radców prawnych, w tym wielu wspaniałych gości: Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych, Wiceprezes KRRP Michał Korwek, Wiceprezes KRRP Ryszard Ostrowski, Skarbnik KRRP i Dziekan OIRP Białystok Joanna Kamieńska, Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krzysztof Górecki, Przewodniczący Komisji Aternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy KRRP Tomasz Parkasiewicz, Dziekani poszczególnych izb oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych samorzadów.
Galę poprowadzili Liliana Chmiel-Nowacka i Aleksander Stusio.
Podczas Gali zostały wręczone przyznawane przez Prezydium KRRP złote i srebrne odznaki „zasłużony dla samorządu radców prawnych” oraz pamiątkowe medale 40-lecia samorządu radców prawnych. Gratulujemy wszystkim odznaczonym i jeszcze raz dziękujemy za Waszą prace na rzecz naszego samorządu!
Uroczystość uświetnił występ artystyczny – popularne piosenki muzyki rozrywkowej oraz ludowej zaprezentował chór OIRP Olsztyn.
Było pięknie!
Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za uczestnictwo w tym ważnym dla nas wydarzeniu, a gościom za piękne życzenia i wspaniałe prezenty!
 40 lat minęło jak jeden dzień
40 lat minęło to piękny wiek
40 lat i nawet jeden dzień
Na drugie tyle przygotujmy się,
A może i na trzecie, któż to wie?