Dla aplikantów

Wyniki kolokwium II roku 2018 z przedmiotu prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne przeprowadzonego w dniu 9.10.2018 r.

Publikujemy wyniki kolokwium II roku 2018 z przedmiotu prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne przeprowadzonego w dniu 9.10.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że prace do wglądu będą udostępnione od 26.10.2018 r.

Wyniki kolokwium II roku 2018 z przedmiotu prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne przeprowadzonego w dniu 9.10.2018 r.

Rozwiązanie zadania z kolokwium 9.10.2018

Kierownik Szkolenia Aplikantów

Michał Korwek