Dla aplikantów

Wyniki kolokwium III roku 2018 z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe przeprowadzonego w dniu 16.10.2018r.

Publikujemy wyniki kolokwium III roku 2018 z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe przeprowadzonego w dniu 16.10.2018r.

Uprzejmie informujemy, że prace do wglądu będą udostępnione od 26.10.2018 r.

Wyniki kolokwium III roku 2018 z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe przeprowadzonego w dniu 16102018.

Rozwiazanie kazusu 16.10.2018

Kierownik Szkolenia Aplikantów

Michał Korwek