Dla aplikantów

Wyniki kolokiwum II roku 2019 przeprowadzonego w dniu 1 października 2019 r. z przedmiotu Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne

Poniżej publikujemy wyniki kolokwium II roku 2019 przeprowadzonego w dniu 1 października 2019 r. z przedmiotu Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne.

Jednocześnie informujemy, że prace do wglądu zostaną udostępnione od dnia 16 października 2019 r.

 

Wyniki kolokwium prawo spółek handlowych 1.10.2019 II rok 2019

rozwiązanie kazusu