Dla aplikantów

Termin dodatkowy-kolokwium z przedmiotu prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne

Uprzejmie informuję, że kolokwium z przedmiotu prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne dla osoby, która nie przystąpiła do kolokwium i usprawiedliwiła nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji odbędzie się w dniu 29 października 2019 roku o godzinie 12:00 w sali wykładowej przy ul. Warmińskiej 14 w Olsztynie.

Dziekan

/-/Katarzyna Skrodzka-Sadowska