Dla aplikantów

Wykaz aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów w roku szkoleniowym 2024

Uchwała Nr 1214/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2024