Dla aplikantów Strona główna

Terminy kolokwiów w roku szkoleniowym 2017

I ROK

Prawo pracy – kolokwium ustne 22 – 23 czerwca 2017 r. od godz. 8:30 – sala wykładowa OIRP przy ul. Kopernika 10, wg harmonogramu:

I rok 2017 harmonogram podział na grupy kolokwium z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 

I rok 2017 harmonogram podział godzinowy kolokwium z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

II ROK
Prawo rodzinne i opiekuńcze – kolokwium pisemne 14 czerwca 2017 r. godz. 12:00 – ul. Warmińska 14, sala wykładowa OIRP.

Kierownik Szkolenia
Michał Korwek