Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Szkolenie stacjonarne dla radców prawnych z rejonu Ostrołęki i Ciechanowa.

W związku z zapowiadaną wcześniej formułą wspólnego szkolenia dla radców prawnych z Ostrołęki i Ciechanowa Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Olsztynie zaprasza na szkolenie na temat „Najważniejsze zmiany w kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego wprowadzone obszerną nowelizacją tych ustaw obowiązującą od dnia 8.09.2016 r. – pierwsze wnioski z praktyki jej stosowania” – wykładowca SSO w Olsztynie Agnieszka Żegarska.

Szkolenie odbędzie się w dniu 20 maja 2017 r.  w godzinach 10.00- 14.00 w Sali Koncertowej Domu Polonii w Pułtusku, ul. Szkolna 11.

W tym samym czasie odbędzie się także posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Bezpośrednio po wykładzie planowane jest spotkanie integracyjne, w ramach którego przewidziany jest wspólny obiad w sali restauracyjnej Zamku, a następnie rejs gondolami po Narwi.

Z uwagi na konieczność  przygotowania  szkolenia na ustaloną ilość osób i ewentualnej rezerwacji przejazdu /busów/  prosimy o potwierdzenie  udziału
w szkoleniu w terminie do dnia 13 maja 2017 r. drogą mailową vice-Dziekanom:  radcy prawni z Rejonu Ostrołęki na adres:

witlew@kancelaria-witlew.pl  lub telefonicznie:  kom. 502 677 164,

zaś radcy prawni z Rejonu Ciechanowa na adres: wsbiz@wsbiz.pl lub telefonicznie: kom. 501 528 487

wraz z informacją, czy radca będzie korzystał z busa, czy  dojazd na miejsce szkolenia planuje we własnym zakresie.
Parking znajdujący się na terenie Domu Polonii dla osób korzystających ze szkolenia będzie bezpłatny.

 

Organizatorzy zapewniają dojazd  z Ciechanowa i Ostrołęki,  przy minimalnej liczbie zgłoszeń 8 osób.

Dziekan i Vice Dziekani