Dla aplikantów

Praktyki aplikantów III roku w maju 2017 r.

Harmonogram praktyk III rok aplikacji radcowskiej Harmonogram praktyk 2017

Harmonogram praktyk III rok aplikacji radcowskiej  z podziałem na urzędy Harmonogram praktyk 2017 – podział na urzędy

 

Aplikanci odbywający praktykę w maju 2017 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się na zajęcia praktyczne w dniu 04.05.2017 r. (czwartek) w sekretariacie Wydziału Prawnego i Nadzoru, pok. 148 o godz. 8:30.

Praktyki w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie będą odbywały się:

Harmonogram praktyk od marca do czerwca 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie

 

Aplikanci odbywający praktykę w maju 2017 r. w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do r. pr. Pani Beaty Romanowicz w dniu 10.05.2017 r. (środa) pok. 420 o godz. 09.00.

Aplikanci odbywający praktykę w maju 2017 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do siedziby WINB w dniu 04.05.2017 r. (czwartek) pok. 225 o godz. 10:00.

Aplikanci odbywający praktykę w maju 2017 r. w Urzędzie Miasta w Olsztynie są zobowiązani zgłaszać się w kolejności wg. harmonogramu, po jednej osobie każdego dnia od poniedziałku do środy, (wyjątkowo w marcu i kwietniu 2 osoby w czwartek), w godzinach pomiędzy  8:00 a 9:00, w pokoju  333  od 4.05. 2017 roku (czwartek).

Aplikanci odbywający praktykę w maju 2017 r. w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do Wiceprezes SKO Pani Anny Barkowskiej w dniu 08.05.2017 r. (poniedziałek)  pok. 18 o godz. 09:00.