Dla aplikantów

Terminy kolokwiów w roku szkoleniowym 2016

Terminy kolokwiów w roku szkoleniowym 2016

I ROK

Prawo pracy – kolokwium ustne- 16,17 czerwca 2016 r. od godz. 9,00 – sala wykładowa OIRP przy ul. Kopernika 10, wg harmonogramu

I rok 2016 harmonogram podział na grupy kolokwium z przedmiotu prawo pracy 16-17.06.2016

I rok 2016 prawo pracy podział godzinowy kolokwium z przedmiotu prawo pracy 16-17.06.2016

 

II ROK
Prawo rodzinne i opiekuńcze – kolokwium pisemne – 8 czerwca 2016 r. godz. 12,00 – ul. Warmińska 14, sala wykładowa OIRP.

Kierownik Szkolenia
Katarzyna Skrodzka-Sadowska