Dla aplikantów

Terminy kolokwiów I, II, III roku aplikacji

Poniżej publikujemy terminy kolokwiów na aplikacji radcowskiej w 2021 roku:

I rok

Prawo cywilne – 19 października 2021 roku, godz. 15:00

Postępowanie cywilne – 26 października 2021 roku, godz. 15:00

 

II rok

Kodeks spółek handlowych, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne-16 listopada 2021 roku, godz. 15:00

Prawo gospodarcze (kolokwium ustne)-8, 9 i 10 listopada 2021 roku od godz. 9:00, Harmonogram-kolokwium prawo gospodarcze 8-10.11.2021 r.

Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia – 23 listopada 2021 roku, godz. 15:00

 

III rok

Zasady Wykonywania Zawodu i Etyka (kolokwium ustne)– 19-20 października 2021 r. od godz. 9:00, Podział godzinowy aplilantów III roku-kolokwium z zasad wykonywania zawodu radcy 19-20.10.2021 r.

Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe – 9 listopada 2021 roku, godz. 15:00

 

Uprzejmie informujemy, że godzina i sposób przeprowadzenia kolokwium zostanie podany w terminie późniejszym.