Dla aplikantów

Terminy kolokwiów, kolokwiów poprawkowych i kolokwiów dodatkowych w roku szkoleniowym 2018

Publikujemy terminy kolokwiów, kolokwiów poprawkowych i kolokwiów dodatkowych dla I, II, III roku aplikacji radcowskiej 2018:

 

I rok:

13 listopada 2018r.- prawo cywilne,  godz. 12:00, sala wykładowa na ul. Warmińskiej 14

20 listopada 2018r.– postępowanie cywilne, godz. 12:00 , sala wykładowa na ul. Warmińskiej 14

 

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. od godz. 14:00 w siedzibie OIRP przy ul. Kopernika 10.

podział godzinowy-kolokwium prawo pracy i ubezpieczeń społecznych termin poprawkowy 27.09.2018

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu prawo cywilne odbędzie się 13 grudnia 2018 r. o godz. 8:00 w siedzibie OIRP przy ul. Kopernika 10.

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu postępowanie cywilne odbędzie się 14 grudnia 2018 r. o godz.8:30 w siedzibie OIRP przy ul. Kopernika 10.

 

II rok:

9 października 2018 – prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne, godz. 12:00, sala wykładowa na ul. Warmińskiej 14

22, 23, 24 października 2018 prawo gospodarcze, sala wykładowa na ul. Kopernika 10 podział godzinowy-kolokwium prawo gospodarcze 22.-24.10.2018 r

8 listopada 2018 –  Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia, godz. 12:00, sala wykładowa na ul. Warmińskiej 14

 

Kolokwium dodatkowe z przedmiotu prawo rodzinne i opiekuńcze dla osoby, która nie przystąpiła do kolokwium  i usprawiedliwiła nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji odbędzie się 20 listopada 2018 roku o godz. 12.00 w sali wykładowej na ul. Warmińskiej 14

 

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu prawo gospodarcze- 10 grudnia 2018 r., godz. 9:30, sala wykładowa na ul. Kopernika 10.

Kolokwium poprawkowe z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego oraz z przedmiotu prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia się 13 grudnia 2018 r. o godz. 8:00 w siedzibie OIRP przy ul. Kopernika 10.

 

III rok

25, 27 września 2018 – Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych od godz. 9:00, sala wykładowa na ul. Kopernika 10

podział na grupy i godzinowy zasady wyk zawodu zm.17.09.2018

16 października 2018 – Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe, godz. 12:00, sala wykładowa na ul. Warmińskiej 14

Kolokwium poprawkowe i dodatkowe dla osoby, która nie przystąpiła do kolokwium  i usprawiedliwiła nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe odbędzie się 13 grudnia 2018 r. o godz. 8:00 w siedzibie OIRP przy ul. Kopernika 10.

 

Podział na grupy oraz harmonogram godzinowy zostanie opublikowany w późniejszym terminie.