Dla aplikantów

Praktyki I roku aplikacji radcowskiej 2019 w Prokuraturze-zmiana

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana w harmonogramie praktyk z przyczyn niezależnych od OIRP,zajęcia II grupy z dnia 22 października 2019 r. zostały przeniesione na dzień 30 października 2019 r.

Poniżej harmonogram zajęć praktycznych dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej 2019 w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie, Prokuraturze Rejonowej Olsztyn-Południe i Olsztyn-Północ w Olsztynie.

Lista aplikantów-podział na grupy praktyki PO w Olsztynie

Praktyki w Prokuraturze-zmiana 11.10.2019 r.