Ośrodek Mediacji Gospodarczych Stały Sąd Polubowny Strona główna

Zakończyły się obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji

W dniach 13-17.10.2014r. Ośrodek Mediacji Gospodarczych i Stały Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, zorganizowały obchody Międzynarodowego Tygodnia Mediacji. Współorganizatorem obchodów był Uniwersytet Warmińsko Mazurski. Patronat nad obchodami objął Minister Sprawiedliwości, Prezes Sądu Okręgowego i Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie. Patronat medialny objęła Gazeta Olsztyńska. Patronat wydawniczy sprawowało Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A.  Partnerem była Galeria Warmińska.

Wprawdzie powszechnie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji ale ilość działań jakie zostały podjęte w tym roku przez naszą Izbę, nie zmieściła się w tym terminie.

Patron Wydawniczy Wolters Kluwer opracował i wydrukował ulotki, plakaty oraz zaproszenia. Był również sponsorem znacznej części zawartości pakietów konferencyjnych.

Zaproszenia na konferencję w dniu 16.10.2014r. zostały wysłane do 2 tysięcy przedsiębiorców. Zaproszenia przyjęło szereg organizacji, instytucji i osobistości ze świata polityki, wymiaru sprawiedliwości, nauki, więziennictwa i administracji. Plakaty o obchodach można było zauważyć w Galerii Warmińskiej.

Pozyskanie jako partnera medialnego Gazety Olsztyńskiej pozwoliło na szerokie nagłośnienie imprezy oraz rozpropagowanie idei mediacji. Pierwsze informacje o organizowaniu obchodów przez OMG przy OIRP w Olsztynie, w Gazecie Olsztyńskiej pojawiły się już w dniu 9.10.2014r. W dniu 13.10.2014r. ukazała się rozmowa redakcji z oraz Arkadiuszem Lewickim –Prezesem Zarządu NORTH-INVEST w Olsztynie oraz Cezarym Jezierskim – Prezesem OMG. Rozmowa dotyczyła praktycznej strony mediacji prowadzonej przez mediatorów  OMG przy OIRP w Olsztynie, w której uczestniczył Prezes A. Lewicki.  W dniu 16.10.2014r. w gazecie ukazała się rozmowa redakcji z Rafałem Wołodkiewiczem – Dyrektorem Zarządzającym w ALKAZ Plastics w Olsztynie i Tomaszem Parkasiewiczem – Wiceprezesem Stałego Sądu Polubownego przy OIRP w Olsztynie, dotycząca praktycznej możliwości korzystania przez przedsiębiorców z sądów polubownych.

W dniu 15.10.2014r. w Auli Błękitnej UWM w Olsztynie odbyła się konferencja z udziałem: Dziekan WPiA UWM dr hab. Doroty Lis – Staranowicz, Dziekana OIRP w Olsztynie mec. Michała Korwka, Koordynatora ds. Mediacji SO w Olsztynie Sędzi Elżbiety Schubert, doradca podatkowy Tomasz Kaczyński, Prezes OMG mec. Cezary Jezierski, Prezes SSP Tomasz Parkasiewicz, Kierownik Studiów Podyplomowych Mediacji mec. Dr Adam Zienkiewicz i Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Wiesław Kasprzyk. W gazecie Olsztyńskiej ukazała się relacja z konferencji, zaś w TVP Olsztyn została wyemitowana relacja z imprezy. Na stronach TVP ukazała się również informacja prasowa poświęcona Dniom Mediacji.

 W dniach 14 i 16.10.2014 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie mediatorzy OMG to jest mec. Lucyna Duraj – Górecka, mec. Małgorzata Bieniek, mec. Teresa Leśnikowska, mec. Beata Urbańska i mec. Krzysztof Górecki. W ramach dyżurów petenci sądu mogli zapoznać się z działalnością Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie.

Z całą pewnością zorganizowanie tegoroczne obchody przyczynią się do popularyzacji zarówno idei mediacji jak i Ośrodka Mediacji Gospodarczych i Stałego Sądu Polubownego przy OIRP w Olsztynie. Wszystkim którzy aktywnie włączyli się w organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji przez naszą Izbę, w szczególności zaś mec. A. Zienkiewiczowi, mec. T. Parkasiewiczowi oraz pracownikom biura Izby paniom Karolinie Jastrzębowskiej i Magdalenie Krezymon, serdecznie dziękuję.

Prezes OMG

Cezary Jezierski

Galeria zdjęć