Dla radców Ośrodek Mediacji Gospodarczych Stały Sąd Polubowny Strona główna

Apel Dziekana OIRP w Olsztynie do radców prawnych

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni,

Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony jest w Polsce od roku 2007. Wzorem lat ubiegłych w tym roku obchodzony jest także Tydzień Mediacji przypadający na 16-20 października 2017r. Ideą obchodów tych dni jest popularyzowanie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów i sporów.

Jako radcowie prawni aktywnie włączamy się w tym okresie w obchody Międzynarodowego Dnia i Tygodnia Mediacji. Ośrodek Mediacji Gospodarczej przy OIRP w Olsztynie jest współorganizatorem Konferencji w Sądzie Okręgowym w Olsztynie pt. „Mediacja w postępowaniu cywilnym, gospodarczym, rodzinnym i prawa pracy w praktyce”. Mediatorzy OMG przy OIRP w Olsztynie będą udzielać w Sądzie Rejonowym i w Sądzie Okręgowym w Olsztynie bezpłatnych konsultacji z zakresu mediacji.

Zwracam się do koleżanek i kolegów radców prawnych z apelem o wyjście ze szczególną inicjatywą z okazji Międzynarodowego Tygodnia Mediacji.

Proszę o rozważenie, które ze spraw przygotowywanych przez Państwa lub już prowadzonych jako pełnomocników, mogłyby zostać zakończone w drodze mediacji. Może poprzez mediację umowną lub mediację ze skierowania sądu rozpoznającego już sprawę, jest możliwe osiągnięcie rezultatu lepszego i szybszego niż orzeczenie sądu. Jest to dobra okazja żeby rekomendować taką ścieżkę postępowania swoim Klientom. Może się okazać, że w tych szczególnych dniach efekt mediacji będzie zadawalający dla wszystkich: sądu, klientów i pełnomocników. Może Państwa klienci przekonają się do skuteczności mediacji? Warto spróbować. Szczególnie, że w Tygodniu Mediacji będzie szczególny klimat. O mediacji będą mówiły wszystkie media, do mediacji zachęcać będą sądy i znane osobistości.

Apeluję do Państwa o rekomendowanie przez Was swoim klientom mediacji także w tym sensie, żeby nakłanianie przez sąd stron do mediacji spotkało się z państwa wsparciem, jako pełnomocników stron.

Będzie to naprawdę efektywna popularyzacja  mediacji w okresie Międzynarodowego Dnia Mediacji przez nasze środowisko.

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska