Dla aplikantów

Spotkanie celem omówienia prac z prawa karnego

Dla osób, które otrzymały ocenę niedostateczną z kolokwium z przedmiotu Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia w dniu 10 grudnia 2020 r. o godz. 12:00 na platformie zoom zostanie zorganizowane spotkanie celem omówienia prac. Linki do spotkania zostaną wysłane w terminie późniejszym. Spotkanie poprowadzi SSO Adam Barczak.

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska