Dla aplikantów

Spotkanie celem omówienia prac z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego

Dla osób, które otrzymały ocenę niedostateczną z kolokwium z przedmiotu prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne w dniu 16 grudnia 2020 r. o godz. 16:00 na platformie zoom zostanie zorganizowane spotkanie celem omówienia prac. Linki do spotkania zostaną wysłane w terminie późniejszym. Spotkanie poprowadzi mec. Anna Kurzyńska.

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska