Dla aplikantów

Wyniki kolokwium II roku 2020 z przedmiotu Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia przeprowadzonego w dniu 17 listopada 2020 r.

Publikujemy:

Wyniki kolokwium II roku 2020 z przedmiotu Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia przeprowadzonego w dniu 17 listopada 2020 r.