Dla aplikantów

Rozpoczęcie roku szkoleniowego 2019

Inauguracja roku szkoleniowego 2019 aplikacji radcowskiej odbędzie się w następujących terminach:

Pierwszy rok – 12 stycznia 2019 r.(sobota) godz. 9.00. – Kopernika 10,

Drugi rok –12 stycznia 2019 r. (sobota), godz. 9:00 – Warmińska 14 lok. 8;
Trzeci rok – 11 stycznia 2019 r. (piątek), godz. 9:00 – Warmińska 14 lok. 8.

Szczegółowe plany zajęć będą podane w późniejszym terminie.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 12.01.2019 r., o godz. 9:00 przed rozpoczęciem zajęć nastąpi uroczyste ślubowanie aplikantów I roku oraz spotkanie z Kierownikiem Szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że aplikanci I roku zobowiązani są do dostarczenia oświadczenia patrona zawierającego m.in. zgodę na objęcie patronatem do dnia 4.01.2019r. Wzór oświadczenia patrona 2019

Uwaga!

Aplikanci I roku mający patrona spoza OIRP w Olsztynie zobowiązani są jednocześnie do dostarczenia oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymogów do bycia patronem-oświadczenie wystawia Izba do której przynależy patron.

 

Kierownik Szkolenia Aplikantów

Michał Korwek