Dla aplikantów

Praktyki III roku w marcu 2016

Aplikanci odbywający praktykę w marcu 2016 r. w Urzędzie Miasta w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do koordynatora zespołu radców prawnych Urzędu Miasta w Olsztynie r.pr. Marty Konopackiej w dniu 2 marca 2016 roku (środa) godz. 9:00 pok. 333.

 

Aplikanci odbywający praktykę w marcu 2016 r. w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do Prezes RIO r.pr. Iwony Bendorf – Bundorf w dniu 07.03.2016 r. (poniedziałek) godz. 10:00 pok. 421.

 

Aplikanci odbywający praktykę w marcu 2016 r. w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do Prezesa SKO Marka Wachowskiego w dniu 01.03.2016 r. (wtorek) o godz. 09:00.

 

Aplikanci odbywający praktykę w marcu 2016 r. w Izbie Skarbowej w Olsztynie proszeni się o zgłoszenie się do r.pr. Beaty Romanowicz w dniu 09.03.2016 r. (środa) pok. 214 o godz. 09.00

 

Aplikanci odbywający praktykę w marcu 2016 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się do siedziby WINB w dniu 01.03.2016 r. (wtorek) godz. 10:00, pok. 225

 

Aplikanci odbywający praktykę w marcu 2016 r. w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie proszeni się o zgłoszenie się w dniu 09.03.2016 r. (środa) pok. 110 o godz. 09.00.

 

Aplikanci odbywający praktykę w marcu 2016 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie proszeni się o zgłoszenie się w dniu 03.03.2016 r. (czwartek) w sekretariacie Wydziału Prawnego i Nadzoru, pok. 148 o godz. 8:30.

Praktyki w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie będą odbywały się wg harmonogramu