Dla aplikantów

Praktyki I roku – IV i V grupa

Informujemy, że praktyki w Sądzie Okręgowym V Wydział Gospodarczy odbędą się w następujących formach:

Grupa IV gdzie patronem wyznaczono Panią Małgorzatę Tomkiewicz – w formie tradycyjnej.

Grupa V gdzie patronem praktyk wyznaczono Pana Wiesława Kasprzyka -w formie tradycyjnej.