Dla aplikantów

Praktyki aplikantów III roku we wrześniu i w październiku 2017 r.

Harmonogram praktyk III rok aplikacji radcowskiej Harmonogram praktyk III rok 2017

Harmonogram praktyk III rok aplikacji radcowskiej  z podziałem na urzędy Harmonogram praktyk III rok 2017-podział na urzędy

 

Aplikanci odbywający praktykę we wrześniu 2017 roku w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się w dniu 5 września 2017 r. (wtorek) pok. 420 o godz. 09.00.

 

Aplikanci odbywający praktykę w październiku 2017 roku w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie proszeni są o zgłoszenie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) pok. 420 o godz. 09.00.