Aktualności

Ślubowanie radcowskie 30.09.2016 r.

W dniu 30 września 2016 roku ślubowanie radcowskie złożyła Pani Marta Ćwiekowska, ślubowanie odebrał Dziekan OIRP w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska.

Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

W dniu 27.09.2016 roku z inicjatywy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie w siedzibie Izby odbyło się spotkanie w sprawie powołania Forum Samorządów Zawodów Zaufania...

Dotyczy: szkolenia radców prawnych w Mikołajkach

Olsztyn, dnia 23.09.2016 r. Dotyczy: szkolenia radców prawnych w Mikołajkach   Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że uległ wyczerpaniu limit miejsc w Hotelu na Ptasiej Wyspie...

Seniorzy w Jastrzębiej Górze

W  dniach  31  sierpnia  2016  roku  –  14  września  2016  roku  w  Jastrzębiej  Górze,  w  Ośrodku  Wypoczynkowym  „Feniks”  odbyło  się  kolejne  spotkanie  integracyjne  radców  prawnych ...