Ogłoszenia Strona główna

Informacja na temat Konferencji UJ „Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych- w rok po uchwaleniu”

W dniu 21-go listopada 2019 r., w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, odbędzie się konferencja na temat: „Nowelizacji ustawy o związkach zawodowych  w rok po uchwaleniu”. Konferencja organizowana jest przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zakład Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego.

Wśród występujących m.in. I Prezes Sądu Najwyższego – prof. zw. dr hab. Małgorzata Gersdorf, prof. zw. dr hab. Krzysztof W. Baran oraz prof. zw. dr hab. Zbigniew Hajn.

Konferencja poświęcona jest najnowszym zmianom w regulacjach zbiorowego prawa pracy. Przedmiotem dyskusji będą zarówno ostatnie nowelizacje przepisów jak i kierunki, w których zmiany te powinny podążać. Szczególna uwaga poświęcona zostanie roli związków zawodowych, ale również i nowej pozycji pracodawcy w regulacjach prawa pracy w kontekście dokonanych zmian.

Wydarzenie dedykowane jest zarówno pracownikom naukowym jak i praktykom prawa pracy: radcom prawnym, adwokatom, członkom działów prawnych i działów HR. 

Wszystkie informacje, w tym szczegółowy program oraz warunki udziału, są dostępne na stronie konferencji:

https://zwiazkizawodowe.confer.uj.edu.pl/start