Aktualności

Ślubowanie radcowskie

W dniu 7.08.2017r. ślubowanie radcowskie złożył Pan  Szczepan Borkowski, ślubowanie przyjęła Dziekan OIRP w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska.

Rozliczenia – nieodpłatna pomoc prawna

Uprzejmie przypominam, że na mocy uchwały KRRP  nr 278/IX/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej...