Ośrodek Mediacji Gospodarczych Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Zostań mediatorem

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zaprasza chętnych radców prawnych OIRP w Olsztynie na szkolenie pt. Mediacje-szkolenie podstawowe, które będzie prowadzone stosownie do sytuacji epidemicznej – w systemie hybrydowym bądź on-line za pośrednictwem platformy zoom.

 (w łącznym wymiarze 40 godzin) w niżej wymienionych terminach:

22,23,24.10.2021 r. (piątek – godziny popołudniowe, sobota, niedziela)

29,30,31.10.2021 r. (piątek – godziny popołudniowe, sobota, niedziela)

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla radców prawnych OIRP w Olsztynie.

Za udział w szkoleniu będą naliczane punkty szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia. uprawniający do samodzielnego prowadzenia mediacji i wpisu na listę mediatora sądowego.

Program szkolenia podstawowego na mediatora

Szkolenie poprowadzi Maciej Podraska– absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu/Wydział Prawa i Administracji, absolwent studiów podyplomowych Integracji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Absolwent szkoły trenerów biznesu – posiada certyfikat trenera biznesu. Mediator Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie jako menadżer odpowiedzialny za nadzór i motywowanie pracowników działu sprzedaży oraz negocjacje z kluczowymi partnerami biznesowymi ogólnopolskich firm pośrednictwa finansowego.

Odpłatność za szkolenie wynosi 800 zł

Kwotę należy uiścić na rachunek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie

nr 04 1440 1228 0000 0000 0480 3574

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie na adres kj@oirp.olsztyn.pl do 10 września 2021 r. karty zgłoszeniowej wraz z dowodem wpłaty do OIRP w Olsztynie.

Liczba miejsc jest ograniczona do 24 – decyduje kolejność zgłoszeń (karta zgłoszeniowa plus dowód opłaty za szkolenie).

OIRP w Olsztynie zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia ze względu na zbyt małą ilość zainteresowanych udziałem w szkoleniu lub szczególną sytuację epidemiczną.

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest brak zaległości w uiszczaniu składek członkowskich na rzecz OIRP w Olsztynie.

Rezygnacja ze szkolenia za zwrotem kosztów będzie możliwa jedynie w przypadku stworzenia listy rezerwowej i innych chętnych w to miejsce.

 

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

2021.1 Karta-zgłoszenia-na-szkolenie-podstawowe-na-mediatora