Ogłoszenia Strona główna

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.Kryzys autorytetu – o potrzebie autorytetu w prawie i społeczeństwie

Szanowni Państwo,

w imieniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pragnę serdecznie zaprosić Państwa do wzięcia czynnego udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.Kryzys autorytetu – o potrzebie autorytetu
w prawie i społeczeństwie.

Obrady konferencji odbędą się 20 października 2021 roku w formule online.

Obszarem rozważań konferencji ma być uchwycenie pryncypialnych przemyśleń, jakie na temat prawa mają do wypowiedzenia wybitni prawnicy, zdefiniowanie kim jest autorytet, a także ustalenie tego, jaką rolę odgrywa autorytet dla prawa i dla prawnika oraz czy jego podstawowe przymioty w zmieniającym się świecie pozostaną niezmienione.
Jeżeli przyjmą Państwo zaproszenie do wystąpienia podczas naszej konferencji, uprzejmie proszę, aby do dnia 20 września 2021 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się pod adresem https://bit.ly/rejestracja-autorytety.W formularzu należy zamieścić abstrakt, który nie powinien przekraczać 1000 wyrazów.

Poniżej publikujemy zaproszenie na Konferencję.

Z wyrazami szacunku

Paweł Nowotko

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Szczecińskiego

Zaproszenie OKN Kryzys autorytetu 20.10.2021