Dla aplikantów

Oświadczenie-patronat I rok 2022

Zgodnie z § 11 Uchwały Nr 325/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej prosimy o złożenie pisemnego oświadczenia  w sprawie patronatów radcowskich /nazwisko, imię i dane osobowe patrona, siedzibę, adres oraz pisemną zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożenie oświadczenia, iż znane mu są obowiązki patrona/ w terminie  do 5  stycznia 2022 r.

Aplikanci mający patrona wpisanego na inną listę niż OIRP w Olsztynie zobowiązani są jednocześnie do dostarczenia oświadczenia patrona potwierdzającego spełnienie wymogów do bycia patronem – oświadczenie wystawia Izba do której przynależy patron.

Oświadczenie-patronat-2022