Ośrodek Mediacji Gospodarczych Strona główna

Szkolenie warsztatowe DLA MEDIATORÓW – mediacje w praktyce: Skuteczna komunikacja mediatora ze stronami i pełnomocnikami na etapie pre-mediacji i mediacji

Zapraszamy do udziału w praktycznym szkoleniu z mediacji: Skuteczna komunikacja mediatora ze stronami i pełnomocnikami na etapie pre-mediacji i mediacji

Szkolenie odbędzie się 3 grudnia 2022 r. (sobota) w godz. 10:00-15:00 w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie przy ul. Kopernika 10.

Uczestnicząc w merytorycznym i nieszablonowym szkoleniu:

 • Zostaną Państwo wyposażeni w praktyczne narzędzia skutecznej informacji zachęcającej do udziału w mediacji;
 • Dowiedzą się Państwo jak rozmawiać z Pełnomocnikami Stron, by mediatora uznali za sprzymierzeńca – a nie konkurencję, a mediację za szansę – a nie ryzyko;
 • Pogłębią Państwo świadomość mocnych stron i ograniczeń swoich wypowiedzi w negocjacjach;
 • Odkryją Państwo indywidualny potencjał, realnie oddziałujący na Strony;
 • Dowiedzą się Państwo jak pozwolić Stronom zrezygnować z mediacji, by… chciały do niej przystąpić.

Zakres tematyczny warsztatów:

 • Mechanizmy konfliktu w odniesieniu do postaw i zachowań ludzi w kontekście przystąpienia do mediacji;
 • Rola trzeciej osoby w sporze [pełnomocnik, sędzia, mediator];
 • Rola Mediatora, Stron i Pełnomocników w realnej wizji sukcesu w kontekście sporu;
 • Techniki komunikacji mediatora ze Stronami i Pełnomocnikami;
 • Zamiar a skutek – wiarygodność proceduralna i osobista mediatora;
 • Wzbudzanie ciekawości i poczucia wpływu;
 • Kaskadowe zadawanie pytań.
 • Uważność i podążanie za; za klientem, za drugą stroną rozmów, za sytuacją, za sobą.

W ramach szkolenia proponujemy Państwu;

– inspirującą wiedzę merytoryczną i praktyczną;

– wzory dokumentów;

– materiały szkoleniowe / do indywidualnej i grupowej pracy podczas warsztatu;

– ewaluację w działaniu.

Szkolenie poprowadzą:

Katarzyna Kamińska – od 2005 r. jest cenionym mediatorem w sprawach cywilnych i gospodarczych. Twórczyni i partner zarządzający DOMU MEDIACYJNEGO, członek CAM Poznań, metodyk mediacji, specjalista w zarządzaniu konfliktem i zmianą, coach. Trener biznesu w zakresie rozwiązywania konfliktów, budowania współpracy i efektywnej komunikacji.

Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w GWSH w Katowicach. Działa na rzecz promocji i rozwoju mediacji w Polsce, tak w sferze zmian legislacyjnych, jak i poprzez wdrażanie praktycznych rozwiązań systemowych w zarządzaniu konfliktem

w organizacjach, w oświacie, w biznesie, w Policji oraz w instytucjach finansowych. Juror w ogólnopolskim turniej umediacyjno-negocjacyjnym #mediUJ! organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński. Jest współautorką projektu mediacji w Polskim Języku Migowym „Sprawiedliwość słyszy g/Głuchych. Zwiększanie dostępu osób niesłyszących do wymiaru sprawiedliwości“. Prowadzi superwizje, staże i autorskie szkolenia rozwijające warsztat praktykujących mediatorów. Szkoli i coachuje sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, mediatorów, aplikantów, przedsiębiorców i osoby prywatne -dokonując transformacji w podejściu do konfliktów i wspierając rozwój rynku profesjonalnych usług mediacyjnych w Polsce.

Dr Tomasz P. Antoszek– prawnik, psycholog, mediator cywilny i gospodarczy z ponad 10-letnim doświadczeniem. Twórcai partner zarządzający DOMU MEDIACYJNEGO, członek CAM Poznań, Kierownik Katedry Prawa Prywatnego Wydziału Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS, trener w zakresie rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji i prawa prywatnego. Prezes Instytutu Rozwoju Prawa, członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, ekspert, jurori coach na turniejach negocjacyjnych i mediacyjnych (ICC Hongkong – tytuł Championa 2020; Wiedeń CDRC, INADR –nagroda dla najlepszej pary pełnomocnik-klient, #mediUJ Kraków – zwycięstwo drużyny w 2020 r.). Certyfikowany trener biznesu (Grupa TROP). Uczestnik programu szkoleniowego na University College of London. Szkoli m.in. sędziów,adwokatów, radców prawnych, notariuszy, mediatorów, aplikantów, przedsiębiorców. Referował na konferencjach polskich i zagranicznych (Rzym, Berlin, Wiedeń, Pekin, Warszawa, Kraków, Gdańsk) zagadnienia dotyczące rozwiązywania sporów. Współtwórca profilu społecznego #KochamySpory. Naukowo i badawczo zajmuje się prawem prywatnym,konstruowaniem ugód, w tym SingaporeConvention (ugody w aspekcie transgranicznym), poufnością oraz kontraktami związanymi z rozwiązywaniem sporów. Współautor cenionego Komentarza do Kodeksu Cywilnego (pod red. prof.M. Gutowskiego, wyd. C.H. Beck, 2016, 2019).

Odpłatność za szkolenie wynosi:

 • Radca prawny OIRP w Olsztynie – 100 zł
 • Radca prawny spoza OIRP w Olsztynie – 200 zł

Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy OIRP w Olsztynie:

PKO BANK POLSKI S.A.
04 1440 1228 0000 0000 0480 3574

 Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają radcowie prawni mediatorzy wpisani na listę mediatorów Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie.

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest brak zaległości w uiszczaniu składek członkowskich na rzecz OIRP w Olsztynie.

Za udział w szkoleniu można uzyskać 10 punktów szkoleniowych.

W czasie szkolenia przewidziany jest bufet kawowy. Po zakończeniu szkolenia przewidziany jest obiad w cenie szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie z dowodem wpłaty na adres: biuro@oirp.olsztyn.pl w terminie do 28.11.2022 r.

Przyjmowane są tylko kompletne zgłoszenia.

2022 Karta-zgłoszenia-na-szkolenie-3.12.2022