Ośrodek Mediacji Gospodarczych Strona główna Szkolenia OIRP

Wakacyjny kurs na mediatora – wolne miejsca na szkolenie

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zaprasza chętnych radców prawnych OIRP w Olsztynie na szkolenie pt. Mediacje-szkolenie podstawowe, które będzie prowadzone on-line za pośrednictwem platformy zoom w łącznym wymiarze 40 godzin w niżej wymienionych terminach:

5,6,7 sierpnia 2022 r. (piątek – godziny popołudniowe, sobota, niedziela)

12,13,14 sierpnia 2022 r. (piątek – godziny popołudniowe, sobota, niedziela)

Szkolenie przeznaczone jest radców prawnych i aplikantów OIRP w Olsztynie.

Za udział w szkoleniu będą naliczane punkty szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia uprawniający do samodzielnego prowadzenia mediacji i wpisu na listę mediatora sądowego.

Program szkolenia podstawowego na mediatora

Szkolenie poprowadzi Maciej Podraska– absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu/Wydział Prawa i Administracji, absolwent studiów podyplomowych Integracji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Absolwent szkoły trenerów biznesu – posiada certyfikat trenera biznesu. Mediator Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie jako menadżer odpowiedzialny za nadzór i motywowanie pracowników działu sprzedaży oraz negocjacje z kluczowymi partnerami biznesowymi ogólnopolskich firm pośrednictwa finansowego.

Odpłatność za szkolenie wynosi 900 zł

Kwotę należy uiścić na rachunek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie

nr 04 1440 1228 0000 0000 0480 3574

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie do dnia 29.07.2022 r. na adres kj@oirp.olsztyn.pl karty zgłoszeniowej wraz z dowodem wpłaty do OIRP w Olsztynie. Prosimy o wpisanie w tytule maila: szkolenie z mediacji imię i nazwisko

Liczba miejsc jest ograniczona do 24 – decyduje kolejność zgłoszeń (karta zgłoszeniowa plus dowód opłaty za szkolenie).

OIRP w Olsztynie zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia ze względu na zbyt małą ilość zainteresowanych udziałem w szkoleniu lub szczególną sytuację epidemiczną.

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest brak zaległości w uiszczaniu składek członkowskich na rzecz OIRP w Olsztynie.

Rezygnacja ze szkolenia za zwrotem kosztów będzie możliwa jedynie w przypadku stworzenia listy rezerwowej i innych chętnych w to miejsce.

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

2022 Karta-zgłoszenia-na-szkolenie-podstawowe-na-mediatora