Ośrodek Mediacji Gospodarczych Strona główna

Zakończyły się warsztaty dla mediatorów radców prawnych

W sobotę 3 grudnia 2021 r. w Izbie odbyły się warsztaty dla mediatorów. Tematem szkolenia była:  Skuteczna komunikacja mediatora ze stronami i pełnomocnikami na etapie pre-mediacji i mediacji.

Warsztaty poprowadzili trenerzy i doświadczeni mediatorzy z Poznania: Katarzyna Kamińska i dr Tomasz Antoszek. W trakcie spotkania aranżowane były scenki i symulowane dialogi zmuszające to przełamywania impasów w komunikacji. Był czas na próbę rozpoznania swojego stylu w mediacji ale także na omówienie możliwych opcji. Nasi mediatorzy mieli możliwość pogłębienia swojej świadomości mocnych stron oraz ograniczeń. Uzyskali narzędzia oraz inspirację do poszerzania kompetencji mediatora, w szczególności świadomego przygotowania się do mediacji i rozmów wstępnych z pełnomocnikami.

Uczestnicy warsztatów otrzymali wzory dokumentów i materiały szkoleniowe, które pozwolą wykorzystać pozyskane umiejętności w praktyce mediacyjnej.