Dla aplikantów

Opłata za aplikację w 2020 r.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską (Dz.U. poz. 2457) w 2020 roku opłata za aplikację radcowską dla aplikantów pierwszego, drugiego i trzeciego roku w roku szkoleniowym 2020 wynosi 5850,00 zł (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).

Ustala się dzień 9 stycznia 2020 roku jako termin wniesienia opłaty.

Wpłaty należy dokonać na rachunek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie

04 1440 1228 0000 0000 0480 3574

Osoby fizyczne, podmioty prawne chcące uzyskać fakturę za opłatę proszone są o podanie pełnych danych do faktury łącznie z NIP-em na adres ag@oirp.olsztyn.pl w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty.

Osoby, które chcą rozłożyć płatność za aplikację na raty zobowiązane są do złożenia wniosku o raty, wniosek należy udokumentować.

Uchwała Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej odraczania jej płatności oraz rozkładania jej na raty

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska