Dla aplikantów

Odbiór dzienniczków zajęć aplikanta radcowskiego

Informuję, że w Biurze OIRP znajdują się do odbioru dzienniczki aplikantów II i III 2021 roku. Prosimy aplikantów o zgłaszanie się po dzienniczki w terminie do 5.03.2021 roku. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość odbioru dzienniczka za innego aplikanta. W związku trwającą pandemią COVID-19 oraz tym, że odbiór dzienniczka należy pokwitować prosimy o zabranie ze sobą długopisu.

Kierownik Szkolenia Aplikantów

Michał Korwek