Oferty pracy Praca

Bogacz Bartoszewicz Kancelaria Radców Prawnych specjalizująca się w obsłudze przedsiębiorców oferuje studentom prawa (IV lub V rok) możliwość odbycia praktyk

Bogacz Bartoszewicz Kancelaria Radców Prawnych specjalizująca się w obsłudze przedsiębiorców oferuje studentom prawa (IV lub V rok) możliwość odbycia praktyk.

Oferujemy:

 • – możliwość poznania pracy w kancelarii „od kuchni”,
 • – włączenie w praktyczne działania związane z prowadzonymi sprawami,
 • – możliwość poznania narzędzi legaltech, z których korzystamy.

Wymagamy:

 • – chęci zdobywania wiedzy,
 • – dobrej znajomości prawa cywilnego i procedury cywilnej,
 • – zainteresowania nowymi technologiami.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz kilku zdań o sobie na adres email: jakub@bogaczbartoszewicz.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez dwóch Administratorów na zasadzie współadministrowania, tj.:

 • Jakuba Bartoszewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Bartoszewicz w Olsztynie przy ul. Grunwaldzkiej 4a lok. 1, posiadający numer NIP 7393388386,
 • Ireneusza Bogacza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Ireneusz Bogacz w Olsztynie przy ul. Grunwaldzkiej 4a lok. 1, posiadającym numer NIP 7393259074.

Każdy z Administratorów dba o bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych i do każdego z nich można zwrócić się z pytaniami oraz realizacją swoich praw. Dane kontaktowe Administratorów: telefon 89 535 99 28, adres e-mail kancelaria@bogaczbartoszewicz.pl, adres ul. Grunwaldzka 4a lok. 1, 10-124 Olsztyn.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji przed zawarciem umowy o praktyki w naszej kancelarii, czyli w celu wyboru odpowiedniej osoby na praktyki (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Administratorzy nie przekazują dalej danych uzyskanych w procesie rekrutacji. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowanie decyzji, w tym do profilowania. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, w związku z którą Administratorzy uzyskają dane osobowe. Dane zostaną natychmiast usunięte, jeżeli żaden z Administratorów nie złoży Państwu oferty praktyk.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo przenoszenia danych osobowych.

Zgodnie z RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące zasady przetwarzania danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.