Dla aplikantów

Kolokwium prawo rodzinne i opiekuńcze-wyniki

 

Uprzejmie informujemy, że z kolokwium z przedmiotu prawo rodzinne i opiekuńcze, które zostało przeprowadzone w dniu 13 października 2020 r. wszyscy aplikanci otrzymali ocenę pozytywną.

Szczegółowe wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej w zakładce „dla aplikantów” po rozkodowaniu prac, które nastąpi w przyszłym tygodniu.

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska