Dla aplikantów

Kolokwium dodatkowe z prawa cywilnego

Uprzejmie informuję, że kolokwium dodatkowe z przedmiotu prawo cywilne dla osoby, która nie zaliczyła kolokwium w I terminie i była nie obecna na kolokwium w II terminie i usprawiedliwiła nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji odbędzie się 15.12.2016 roku o godz. 8:30 w siedzibie OIRP przy ul. Kopernika 10.