Dla aplikantów

Kolokwia poprawkowe i dodatkowe I, II, III rok 2017

Uprzejmie informujemy, że kolokwia poprawkowe dla osób, które nie zaliczyły kolokwium w I terminie i kolokwia dodatkowe dla osób, które były nieobecne na kolokwium w I terminie i usprawiedliwiły nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji odbędą się w następujących terminach:

I rok – prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w dniu 1.12.2017 r. o godz. 8:30 w siedzibie OIRP, ul. Kopernika 10.

I rok – prawo cywilne odbędzie się w dniu 5.12.2017 r. o godz. 12:00 w sali wykładowej na ul. Kopernika 10.

I rok – postępowanie cywilne w dniu 12.12.2017.r. o godz. 12:00 w sali wykładowej na ul. Kopernika 10.

 

II rok – prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne odbędzie się w dniu 12.12.2017 r. o godz. 12:00 w sali wykładowej na ul. Kopernika 10.

II rok – prawo gospodarcze odbędzie się w dniu 14.12.2017 roku o godz. 16.00 w sali wykładowej na ul. Warmińskiej 14.

II rok – prawo gospodarcze kolokwium poprawkowe odbędzie się w dniu 27.12.2017 roku o godz. 8.30 w sali wykładowej na ul. Kopernika 10

II rok – prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia odbędzie się w dniu 12.12.2017 r. o godz. 12:00 w sali wykładowej na ul. Kopernika 10.

 

III rok – prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo-administracyjne, prawo finansowe i podatkowe odbędzie się w dniu 5.12.2017 r. o godz. 12:00 w sali wykładowej na ul. Kopernika 10.

 

Informacja dotycząca pozostałych terminów i godzin kolokwiów będzie na bieżąco uzupełniana.