Dla aplikantów

Wyniki kolokwium poprawkowego z przedmiotu: prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń

Publikujemy wyniki kolokwium poprawkowego przeprowadzonego w dniu 12.12.2017 r. z przedmiotu: prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń

Do pobrania:Wyniki kolokwium poprawkowego prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń

Uprzejmie informuję, że praca do wglądu udostępniona będzie od dnia 21.12.2017 r.

 

Kierownik Szkolenia Aplikantów

Michał Korwek