Dla aplikantów

Wyniki kolokwium poprawkowego z przedmiotu: prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne

Publikujemy wyniki kolokwium poprawkowego przeprowadzonego w dniu 12.12.2017 r. z przedmiotu: prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne.

Do pobrania:Wyniki kolokwium poprawkowego prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne

Uprzejmie informuję, że prace do wglądu udostępnione będą od dnia 19.12.2017 r.

 

Kierownik Szkolenia Aplikantów

Michał Korwek