Dla aplikantów

Informacja o rozłożeniu opłaty za aplikację na raty w 2022 roku

Informuję, że na posiedzeniu Rady w dniu 15 lutego 2021 r. zostały podjęte uchwały o rozłożeniu opłaty za aplikację na raty, dla osób które nie są w stanie wnieść opłaty jednorazowo i złożyły stosowny wniosek.
Opłatę za I, II, III rok aplikacji w roku szkoleniowym 2022 w kwocie 5850,00 zł (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) dla aplikantów, którzy złożyli wnioski o rozłożenie tej opłaty na raty rozkłada się na 5 rat, płatnych w następujących terminach:

  • I rata w wysokości 1850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych) płatna do dnia 28.02.2022 r.;
  • II rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.03.2022 r.;
  • III rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 29.04.2022 r.;
  • IV rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 31.05.2022 r.;
  • V rata w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) płatna do dnia 30.06.2022 r.

Osobom, które złożyły wniosek o umorzenie i zwolnienie z opłaty za aplikację w całości zostaną doręczone indywidualnie.

Proszę o terminowe wnoszenie opłat. Od nieterminowo wnoszonych opłat będą naliczane odsetki ustawowe.

Kierownik Szkolenia Aplikantów
Michał Korwek