Praca Szukam pracy

Aplikant radcowski przy OIRP we Wrocławiu nawiąże współpracęr z Kancelarią prawną

Doświadczony aplikant III. roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu nawiąże stałą lub doraźną współpracę z Kancelarią prawną.

Kim jestem? Posiadam ponad czteroletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywałem w renomowanych wrocławskich kancelariach prawnych oraz dziale prawnym spółki będącej największym prywatnym dostawcą metali szlachetnych w Polsce. Na życzenie mogę udostępnić swoje CV oraz referencje.

W czym się specjalizuję? Moje doświadczenie zawodowe w przeważającej części obejmuje:

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych (cywilnych, gospodarczych, pracowniczych);
  • bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw;
  • sporządzanie pism procesowych, w tym środków odwoławczych;
  • sporządzanie opinii i informacji prawnych;
  • sporządzanie dokumentów korporacyjnych spółek oraz udział w postępowaniach rejestrowych;
  • sporządzanie, redagowanie i analizę umów;
  • sporządzanie, redagowanie i analizę dokumentacji pracowniczej;
  • przeprowadzenie analiz prawnych spółek oraz sporządzanie raportów due diligence.

Warunki współpracy? Warunki współpracy pozostają do uzgodnienia.

Zakres terytorialny? Współpraca zdalna – obszar całej Polski. Współpraca stacjonarna – województwa dolnośląskie oraz opolskie.

Faktura VAT? Za świadczone usługi wystawiam fakturę VAT.

Preferowany sposób świadczenia usług? Każdorazowo staram się dostosować do realiów powierzanych zadań. Zdalny/stacjonarny charakter pracy pozostaje do uzgodnienia w zależności od charakteru współpracy i poszczególnych zleceń.

Szczegóły? Na ewentualne pytania z przyjemnością odpowiem w trakcie bezpośredniej rozmowy, telefonicznie lub drogą e – mail.

Kontakt

 

 

 

696 – 469 – 998

 

 

aplikantradcowski.wspolpraca@gmail.com