Kategoria -Oferty pracy

Fotokopie akt we wszystkich wydziałach KRS

Treść: Przeglądanie i fotokopie akt spółek udostępnianych we wszystkich wydziałach KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) na terenie Polski, tj. w sądach mających siedzibę...

Radca prawny poszukuje zastępstwa (aplikanta)

Zwracam się uprzejmie z prośbą o zastąpienie mnie na rozprawie dnia 22 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00, przed Sądem Okręgowym w Płocku, II Wydział Karny...