Ogłoszenia Strona główna

Informacja o złożeniu wniosku o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie

Olsztyn, dnia 4.03.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie niniejszym podaje do wiadomości, że następująca osoba złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie:

 

– Marek Zbigniew Salamonowicz, s. Zbigniewa i Bożenny, urodzony dnia 21 października 1980r. w Olsztynie , zam. w Olsztynie na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2019r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Rada prosi o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących wnioskodawcy,     mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zasadności wniosku.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu w siedzibie Rady przez okres 14 dni od jego wywieszenia.