Dla radców Strona główna

Deklaracja o praworządności przedstawicieli europejskich samorządów prawniczych

21 lutego br. w Wiedniu podczas obrad 48. Konferencji przewodniczących europejskich samorządów prawniczych przedstawiciele samorządów prawniczych z całej Europy podjęli deklarację, w której wzywają instytucje europejskie i władze krajowe do pełnego wykorzystania dostępnych narzędzi w celu ochrony i przywrócenia niezależności sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości w Europie.

W deklaracji podkreślono, że środowisko prawnicze nie będzie milczało i nadal będzie się wzajemnie wspierać oraz pozostanie zjednoczone w obliczu obecnych wyzwań populizmu i naruszeń praworządności.

Sygnatariusze wyrażają pełne poparcie dla członków polskich zawodów prawniczych – wobec których skierowano represyjne środki dyscyplinarne. Deklaracja wzywa również do udziału w „Marszu Tóg Europejskich”, który odbędzie się  prawdopodobnie 2 kwietnia 2020 r.

Celem Marszu jest wyrażenie w sercu Europy nasze zaangażowanie w praworządność, rozdział władzy, niezależne sądownictwo, i prawa podstawowe.

Sygnatariusze – jako przedstawiciele Rad adwokatur w naszych krajach zapraszają do udziału w marszu wszystkich naszych kolegów prawników, sędziów i prokuratorów.”

Oprócz przedstawicieli europejskich samorządów prawniczych, Deklarację podpisali szefowie i przedstawiciele  największych europejskich i światowych organizacji prawniczych – International Bar Association (IBA), Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (Council of Bars and Law Societies of Europe – CCBE), Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL oraz Międzynarodowej Unii Adwokatów (Union Internationale des Avocats – UIA).

Maciej Bobrowicz

Prezes KRRP

 

W załączeniu:

Deklaracja w języku polskim i angielskim: PL. Uchwała ws. praworządności ; EN. Resolution on the Rule of Law_2020