Termin dodatkowy-kolokwium z przedmiotu prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne

Uprzejmie informuję, że kolokwium z przedmiotu prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne dla osoby, która nie przystąpiła do kolokwium i usprawiedliwiła nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji odbędzie się w dniu 29 października 2019 roku o godzinie 12:00 w sali wykładowej przy ul. Warmińskiej 14 w Olsztynie. Dziekan /-/Katarzyna...

Szczegóły

Wyniki kolokiwum II roku 2019 przeprowadzonego w dniu 1 października 2019 r. z przedmiotu Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne

Poniżej publikujemy wyniki kolokwium II roku 2019 przeprowadzonego w dniu 1 października 2019 r. z przedmiotu Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne. Jednocześnie informujemy, że prace do wglądu zostaną udostępnione od dnia 16 października 2019 r.   Wyniki kolokwium prawo spółek handlowych 1.10.2019 II rok 2019 rozwiązanie...

Szczegóły