Rozkłady zajęć będą aktualizowane systematycznie. Data aktualizacji znajduje się na każdym planie zajęć. Rozkłady obowiązują od 1 stycznia 2019 r.

Rozkład zajęć aplikacji – I rok 2019r. zm. 9.10.2019r

Rozkład zajęć aplikacji – II rok 2019 zm. 6.09.2019

Rozkład zajęć aplikacji – III rok 2019 zm. 18.10.2019