Rozkłady zajęć będą aktualizowane systematycznie. Data aktualizacji znajduje się na każdym planie zajęć. Rozkłady obowiązują od 1 stycznia 2019 r.

Rozkład zajeć aplikacji – I rok 2019

Rozkład zajęć aplikacji – II rok 2019

Rozkład zajęć aplikacji – III rok 2019