Dla radców Strona główna

Zgromadzenie sprawozdawcze OIRP w Olsztynie

W dniu 9 maja 2017 roku odbyło się coroczne zgromadzenie sprawozdawcze OIRP w Olsztynie – pierwsze w X kadencji.

Otwarcia Zgromadzenia dokonała Dziekan Katarzyna Skrodzka-Sadowska.

W pierwszej kolejności dokonano wyboru Prezydium Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zgromadzenia został  wybrany r.pr. Mirosław Tetkowski, na zastępcę przewodniczącego r.pr. Marta Kawula, zaś na sekretarza r.pr. Beata Urbańska.

Podczas Zgromadzenia delegatom zostały przedstawione sprawozdania z działalności organów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie za 2016 rok:

– sprawozdanie z działalności Rady złożyła Dziekan Katarzyna Skrodzka-Sadowska,

– sprawozdanie Rady z wykonania budżetu złożył Skarbnik Paweł Godlewski

– sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przedstawiła Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Lucyna Duraj – Górecka

– sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej  Zbigniew Godlewski.

– sprawozdanie z działalności Rzecznika  przedstawiła Maria Łaba Rzecznik Dyscyplinarny.     Delegatom został przedstawiony preliminarz budżetowy na 2017 rok oraz plan pracy Rady.

Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani: r.pr. Adrianna Pannek i r.pr. Ewa Januszkiewicz.

Podczas Zgromadzenia zostały jednogłośnie podjęte uchwały:

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady OIRP za 2016 rok,

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rady OIRP za 2016 rok,

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za 2016 rok,

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej  za 2016 rok,

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rzecznika Dyscyplinarnego  za 2016 rok,

– w sprawie zatwierdzenia budżetu OIRP na 2017 rok,

– w sprawie uchwalenia planu pracy Rady OIRP w Olsztynie na 2017 rok.

Serdecznie dziękuję Delegatom za tak liczne przybycie (szczególnie Delegatom „przyjezdnym” z rejonów Ostrołęki i Ciechanowa) i oddanie głosów poparcia dla działalności naszej Rady.

Galeria: Zgromadzenie Sprawozdawcze OIRP w Olsztynie

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska