Dla radców Strona główna

List Prezesa KRRP Macieja Bobrowicza dot. Kongresu Prawników Polskich

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z listem kierowanym przez Prezesa KRRP Macieja Bobrowicza do radców prawnych, sędziów i adwokatów z prośbą o poinformowanie przyjaciół i znajomych o możliwości wzięcia udziału w planowanym na dzień 20 maja 2017 roku w Katowicach Kongresie Prawników Polskich.

Do pobrania:

List do uczestników Kongresu Prawników Polskich